Добре дошли на уеб-страница на

СВ Умвелттехник България!

SW Umwelttechnik е производител на готови бетонни и стоманобетонни елементи за строителното инженерство, строителството на сгради, елементи за скелетни конструкции и електропроводи. С дългогодишния си опит и регионалното разпределение на седалищата ние предлагаме на клиентите си не само широка номенклатура и специални познания в много области, но и персонална консултация в процеса на изпълнението.

Българското дружество СВ Умвелттехник България ЕООД е създадено през 2007 година и се радва на бързото утвърждаване на българския пазар. Усилията на екипа са насочени основно към предоставяне на професионално-техническа информация за произвежданите елементи и възможностите за прилагането им при конструктивни и инсталационни строителни решения в България. В пряк диалог с проектанти и изпълнители се прецизират техническите преимущества, универсалната приложимост, лесното изпълнение, високото качество и атрактивните цени на продуктите.

В близка перспектива е откриването на производствени бази на територията на България, което ще реши комуникацията с клиентите.

Flash is required!